Prílohy: smotanový zákad, bambino, syr, encián, niva (1,3,7)